Formy zabezpieczenia kredytu

Umowa kredytowa to zawsze ryzyko dla dwóch stron. Pożyczkodawca najczęściej prosi pożyczkobiorcę o wniesienie określonego zabezpieczenia majątkowego, aby ograniczyć niepewność. Im gorsza zdolność kredytowa klienta, tym większa presja dotycząca zabezpieczenia warunków współpracy, nawet krótkoterminowej. Jakie formy zabezpieczenia kredytu spotkasz w branży kredytowej?

Podział zabezpieczeń kredytu

W umowach kredytowych stosuje się najczęściej prawne oraz rzeczowe zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W przypadku nowych przedsiębiorstw to najczęściej poręczenia majątkiem osobistym wszystkich współpracowników. W zwykłych przypadkach bank detaliczny stosuje blokady środków na rachunku osobistym. Pozostawienie pewnej kwoty na koncie to bardzo rozsądna praktyka. To zabezpieczenie na zasadzie minimum formalności dla banku detalicznego. Kredytobiorca może wnosić do umowy również rzeczy ruchome, konkretne prawa majątkowe, ogólnie zróżnicowany zastaw pod warunkiem potwierdzenia własności. Jeżeli inwestujesz w papiery wartościowe, a jednocześnie zaciągasz większy kredyt nie ma problemu, aby wprowadzić blokady akcji, czy obligacji korporacyjnych. W poważnych umowach kredytowych główne zabezpieczenie to hipoteka, jednym słowem zastawiasz nieruchomość w zamian za dostęp do dodatkowych pieniędzy. Nie musisz wykorzystywać do zabezpieczenia pełnej wartości nieruchomości, a jedynie część. To nieco większe bezpieczeństwo. Inne formy zabezpieczenia to weksel in blanco, czy podpisanie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej.

Zabezpieczenie kredytu to nie zawsze problem

Duże zabezpieczenie majątkowe przy niewielkim zobowiązaniu krótkoterminowym nie jest wskazane ze względu na nadmierne przenoszenie ryzyka dla kredytobiorcę. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej, czy podpisanie weksla in blanco to bardzo popularne formy zabezpieczeń i tak naprawdę mało problematyczne. Nie musisz bowiem angażować osób trzecich w kwestiach dodatkowego poręczenia majątkowego. Poza tym warto zawsze pracować nad pozytywną zdolnością kredytową, bo to opłaca się przy ustalaniu warunków zobowiązania. Dzięki dobrej zdolności kredytowej możesz uniknąć potrzeby często kosztownego zabezpieczenia umowy kredytowej.

Zobacz także:  Najkorzystniejsze oferty kredytów gotówkowych

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.